Sterowanie przepływem gazu w sieci na podstawie wyników symulacji przepływu