Współdziałanie w zarządzaniu systemem zaopatrzenia w wodę w czasie ataku terrorystycznego