Algorytm selekcji zasuw do zamknięcia w systemach dystrybucji wody z wykorzystaniem analizy przepływów