Wybrane uszkodzenia długo eksploatowanych kamionkowych przewodów kanalizacji sanitarnej