Optymalizacja geometrii zmiennofazowego magazynu energii współpracującego z mikroinstalacją fotowoltaiczną