Zużycie ciepłej i zimnej wody w gospodarstwach domowych w Szczecinie w latach 2006-2019