Określanie liczby mieszkańców budynków wielorodzinnych